Seçilen Bildirilerin Makale Olarak Basımı

25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde düznelenecek olan X. Türkiye Ulusal Fotogrametrive Uzakatan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumunda Düzenleme Kurulu tarafından seçilecek olan bildiriler  International Journal of Engineering and Geoscience, Turkish Journal of Engineering, International Journal of Environment and Geoinformatics ve Geomatik  dergilerinde  hakem sürecinden sonra makale olarak basılacaktır.