Danışma Kurulu

Dr. Müh. Alb Mustafa ATA ( TUFUAB Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı )

Müh. Alb. Abdullah OKUL ( TUFUAB Sekreteri )

Dr. Müh. Alb. Orhan FIRAT ( I. Komisyon )

Prof. Dr. Can AYDAY ( I. Komisyon )

Yük.Müh. N. İhsan SARI ( II. Komisyon )

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL ( II. Komisyon )

Doç. Dr. Zaide DURAN ( III. Komisyon )

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU ( III. Komisyon )

Dr. Müh. Alb.Mustafa ERDOĞAN (IV.Komisyon)

Prof. Dr. Fevzi KARSLI ( IV. Komisyon )

Prof. Dr. Bülent BAYRAM ( V. Komisyon )

Prof. Dr. Gönül TOZ ( V. Komisyon )

Öğr. Gör. A. Osman DEMİRER ( VI. Komisyon )

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ ( VI. Komisyon )

Dr. Müh. Alb. Altan YILMAZ ( VII. Komisyon )

Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR ( VII. Komisyon )

Dr. Müh. Engin Öncü SÜMER ( VIII. Komisyon )

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER ( VIII. Komisyon )