Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ (ASÜ)

Dr. Müh. Albay Mustafa ATA (HGM)

Müh. Albay Abdullah OKUL (HGM)

Prof. Dr. Semih EKERCİN (ASÜ)

Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN (ASÜ)

Doç. Dr. Ferruh YILMAZTÜRK (ASÜ)

Dr.Öğr. Üyesi Kemal YURT (ASÜ)

Dr.Öğr. Üyesi Kamil KARATAŞ (ASÜ)

Dr.Öğr. Üyesi Esra GÜRBÜZ (ASÜ)

Dr.Öğr. Üyesi S. Sefa BİLGİLİOĞLU (ASÜ)

Dr.Öğr. Üyesi Aydan YAMAN (ASÜ)

Arş. Gör. Osman OKTAR (ASÜ)

Arş. Gör. A. Tarık TORUN (ASÜ)

Arş. Gör. Cemil GEZGİN (ASÜ)

Arş. Gör. H. İbrahim GÜNDÜZ (ASÜ)