Özet Gönderme

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sempozyuma gönderilecek bildiriler için International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) tarafından hazırlanan “Bildiri Hazırlama Rehberi” baz alınacaktır.

Özetler değerlendirme için Türkçe olarak gönderilecek, hakem değirlendirmesi sonucuna göre kabul edilen bildirilerin tam metinleri sisteme yüklenirken İngilizce “Abstract” bölümü de eklenecektir.

Özet ve tam metin bildiri şablonlarını .doc formatında aşağıda gösterilmiştir. İlgili şablonları indirebilmek için ilgili alana tıklayınız.

Özet Metin Şablonu

Tam Metin Şablonu

 

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

Posterler 80cm x 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey – Portrait). Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 25mm (71pnt) yüksekliğinde olmalıdır. Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında, çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 9mm (25pnt) olarak belirlenmiştir. Arial veya Sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir. Hazırlanan posterler gereksiz detaylardan uzak, çalışmanın önemli noktalarını iyi ifade edebilen ve ilgili katılımcıları kolayca etkileyebilen nitelikte olmalıdır.

Poster oturumları, paralel oturumlardan ayrı olarak, posterlere ilişkin 3-5 dakikalık kısa sunumların yapılacağı oturumlar olarak planlanmıştır. Sempozyum süresince Poster asma hazırlıkları ile ilgili malzeme (bant, makas vs.) poster alanında sağlanacak ancak, çıktı, çizim, bilgisayar, çizici vb. gibi teknik yardım sağlanmayacaktır. Yazarların posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlayarak sempozyum salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler sempozyum düzenleme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır.

Poster sunumu yapacak olan yazarlar, çalışmalarını tanıtmak üzere Sempozyum Programında belirtilecek olan Poster Oturumu süresince posterlerinin başında bulunmalıdır.

Seçilen Bildirilerin Makale Olarak Basımı

25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde düznelenecek olan X. Türkiye Ulusal Fotogrametrive Uzakatan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumunda Düzenleme Kurulu tarafından seçilecek olan bildiriler  International Journal of Engineering and Geoscience, Turkish Journal of Engineering, International Journal of Environment and Geoinformatics ve Geomatik  dergilerinde  hakem sürecinden sonra makale olarak basılacaktır.