Tarihler

Önemli Tarihler

Özet gönderim tarihleri: 15 Kasım 2018 – 01 Ocak 2019 15 Şubat 2019

Özet değerlendirme sonuçları: 15 Ocak 2019 28 Şubat 2019

Tam metin gönderim son tarih: 05 Nisan 2019 15 Nisan 2019  23 Nisan 2019

Katılım ücreti son ödeme tarihi: 05 Nisan 2019

Sempozyum Tarihi: 25-27 Nisan 2019